Kontaktirajte nas

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA SMJEŠTAJA

1. PONUDA

Check in d.o.o., za usluge, turistička agencija, Splitska 6, 21300 Makarska, OIB: 87491784334, ID kod:HR-AB-21-060319474, GMS: 00385 91 620 20 26, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , (u daljnjem tekstu agencija), se bavi posredovanjem i izvršavanjem rezervacija u ime vlasnika i za njegov račun te tako osigurava gostu smještaj prema objavljenim informacijama dostupnim na stranicama www.check-in-croatia.com

2. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja. Dolazak gostiju predviđen je od 14:00 do 22:00h. Smještajna jedinica mora se napustiti do 10:00h. Predaja ključa smještajnih jedinica se obavlja u samom objektu od strane vlasnika ili predstavnika agencije.

3. REZERVACIJE I PLAĆANJE

Upiti za rezervaciju smještaja se šalju elektroničkim putem ispunjavajući formular na web site-u. Nakon prijema upita agencija će provjeriti raspoloživost tražene usluge i potvrditi gostu traženu uslugu odnosno ponuditi zamjenske mogućnosti. Ukoliko gostu odgovara ponuda, potrebno je da agenciji pošalje završnu potvrdu. Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge smještaja, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za agenciju. Nakon što primi potvrdu rezervacije od Gosta, agencija šalje Gostu predračun za plaćanje akontacije (30% od ukupne cijene za rezervaciju apartmana te 50% od ukupne cijene za rezervaciju ville) sa svim neophodnim podacima za izvršenje plaćanja na bankovni račun agencije. Nakon što uplata pristigne na račun agencije, agencija šalje Gostu potvrdu o istom. Za rezervaciju smještaja potrebno je uplatiti akontaciju u iznosu koji odredi Agencija, a ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge smještaja ili pri dolasku u sami objekt(dogovor u posebnim slucajevima). Gost može ukoliko to želi, cjelokupni iznos uplatiti i odmah po primitku predračuna. Od ovih pravila agencija može odstupiti u slučaju "last minute" rezervacije i tražiti drugačiju dinamiku plaćanja.

4. CIJENE SMJEŠTAJA

Cijene smještaja uključuju osnovnu uslugu kako je opisano uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Cijene smještajnih jedinica objavljene su u EUR-ima, te se obračunavaju u KUNAMA. Check in d.o.o. zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene tečaja. Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu smještaja-dodatne usluge koje su ostvarive uz prethodnu najavu - npr. naknade za kućne ljubimce) pa ih stoga gost posebno plaća ili završno čišćenje i boravišna pristojba koja se u nekim objektima plaća pri dolasku. Cijene navedene na našim internet stranicama dogovorene su na osnovi ugovora s Iznajmljivačima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na cjenicima u objektu u kojem Gost boravi. Eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije.

5. PRAVO AGENCIJE NA PROMJENE I OTKAZ REZERVACIJE

Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti . Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest gostu i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju.

U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest gostu najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa.

6. PRAVO GOSTA NA PROMJENE I OTKAZ REZERVACIJE

U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju, mora to učiniti pismeno e-mailom . Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.

U slučaju primitka obavijesti o otkazu primjenjuju se pravila za obračun otkaznih troškova i to na slijedeći način:

(APARTMANI)

• za otkaz do 30 dana prije početka korištenja usluge smještaja agencija u ime vlasnika naplaćuje 100% uplaćene akontacije.

• za otkaz od 30 do 21 dana prije početka korištenja smještaja usluge agencija u ime vlasnika naplaćuje 60% ukupne cijene aranžmana.

• za otkaz od 21 do 14 dana prije početka korištenja smještaja usluge agencija u ime vlasnika naplaćuje 80% ukupne cijene aranžmana.

• za otkaz do 14 do 0 dana prije početka korištenja smještaja usluge agencija u ime vlasnika naplaćuje 100% ukupne cijene zakupljenog smještaja.

Ukoliko gost u rezerviranu smještajnu jedinicu ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio agenciji, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom.

(VILE I KUĆE ZA ODMOR)
• za otkaz do 31 dana prije početka korištenja usluge smještaja agencija u ime vlasnika naplaćuje 50% ukupne cijene.

• za otkaz do 30 do 0 dana prije početka korištenja smještaja usluge agencija u ime vlasnika naplaćuje 100% ukupne cijene zakupljenog smještaja.

Ukoliko gost u rezerviranu smještajnu jedinicu ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio agenciji, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom.

7. OBVEZE AGENCIJE I VLASNIK

Dužnost agencije je brinuti se o provedbi usluga, a također i o izboru usluga vlasnika, brinuti o pravima i interesima gosta. Vlasnik je dužan osigurati da se gostu pruže sve zakupljene usluge. Agencija i vlasnik isključuju svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom.

8. OBVEZE GOSTA

Gost je dužan:

· posjedovati valjane putne isprave,

· pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima

· svaku načinjenu štetu u smještajnoj jedinici i pripadajućoj opremi gost je dužan vlasniku u cijelosti nadoknaditi.

· Gost snosi odgovornost i troškove nastale zbog nepoštivanja obveza.

9. PRTLJAGA

Agencija ne odgovara za prtljagu koja je uništena, izgubljena, oštećena ili ukradena u smještajnoj jedinici ili pri dolasku i odlasku u istu.

10. PUTNO OSIGURANJE

Naše cijene ne uključuju putno osiguranje od rizika na putovanju. Gost je dužan sam za sebe pribaviti osiguranje.

11. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Ako su plaćene usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, ili nisu uopće izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki gost - nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.

Postupak u svezi s prigovorom:

· Ukoliko gost na samom odredištu nije zadovoljan stanjem smještajne jedinice, treba odmah po dolasku izvijestiti agenciju, odnosno reklamacije odmah iznosi vlasniku. Gost je obvezan surađivati s predstavnikom agencije i vlasnikom u dobroj namjeri da bi se uzroci nezadovoljstva uklonili. Ako je prigovor opravdan, te pružena usluga vlasnika nije zadovoljavajuća agencija će napraviti sve da gost dobije prihvatljivo rješenje. Agencija ili vlasnik ne smiju gostu kao zamjenski smještaj ponuditi uslugu manje vrijednosti. Ako gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor.

· Ako gost samoinicijativno napusti smještajnu jedinicu i pronađe drugi smještaj, te tako ne pruži priliku agenciji da riješi problem, onda gost nema pravo tražiti povrat novca niti uputiti tužbu za nadoknadom štete.

· Najkasnije u roku od 8 dana poslije povratka s puta gost mora predati pisani prigovor (uz potpisano izvješće od vlasnika o situaciji i eventualne račune o prouzrokovanim troškovima) u agenciju, poslati e-mailom na adresu agencije. Agencija se obvezuje riješiti prigovor u roku od 14 dana od dana primitka. Gost se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacije u medije dok organizator ne donese rješenje. Ovime se isključuje pravo gosta na naknadu neizravne štete. Nije li gost na mjestu događaja reklamirao neadekvatnu uslugu, odnosno ako je podnio pisani prigovor nakon isteka 8 dana poslije povratka s puta, agencija takav prigovor neće uvažiti.

· Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete.

12. NADLEŽNOST SUDA

Nije li putnik zadovoljan kako je agencija riješila njegov prigovor, ima pravo na pokretanje sudskog postupka. U tom slučaju bit će nadležan sud u Splitu.

13. NAPOMENA

Uplaćivanjem akontacije ili cjelokupnog iznosa aranžmana gost u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete.

yacht

Rent-a-boat

RaC

Rent-a-car

PROPERTY

Nadzor nekretnine

Go to top